Directiva ue privind tva

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bază pe care doresc să le îndeplinească toate produsele care sunt utilizate în atmosfere potențial explozive. Standardele care sunt legate funcțional de sfaturi definesc cerințele specifice. Ca parte a reglementărilor interne aplicate în statele membre date, sunt definite cerințe care nu sunt specificate de directivă sau norme interne. Reglementările interne nu pot constitui contrar dispozițiilor directivei și nici nu se pot adăuga la înăsprirea cerințelor impuse de directivă.

Directiva Atex a fost instituită pentru a reduce riscul care depinde de utilizarea oricărui material în zonele în care există o atmosferă potențial explozivă.Producătorul are o mare responsabilitate pentru a determina dacă un produs dat este supus unei evaluări a conformității cu regulile atex și pentru adaptarea produsului dat la ultimele piese.Aprobarea atex este necesară pentru succesul produselor care ies într-o atmosferă explozivă. Zona de pericol de explozie este câmpul actual în care sunt produse, utilizate sau stocate substanțe care, atunci când sunt integrate cu aerul, pot produce amestecuri explozive. În special la calitatea unor astfel de substanțe, se pare: lichide, gaze, praf și orice este inflamabil. Deci pot exista, de exemplu benzină, alcooli, hidrogen, acetilenă, praf de cărbune, praf de lemn, praf de zinc.Până la explozie, realizează cu succes cât o cantitate de energie care provine dintr-o sursă eficientă de aprindere intră în atmosfera explozivă. După pornirea focului, aceasta ajunge la o explozie care reprezintă o mare amenințare pentru viața și sănătatea oamenilor.