Instruire pentru angajati 2016

Această piață este supusă unor modificări constante, care generează nu numai alte propuneri, dar acestea creează și alți clienți ai concurenței, în timp ce controlul financiar este un mecanism care ajută la stabilirea priorităților financiare ale companiei. Concursul fără compromisuri motivează întreprinderile să observe noi finanțări și să reducă cheltuielile excesive. Controlul financiar este un instrument de diagnosticare pentru planificarea, coordonarea și supravegherea costurilor de operare pentru a controla procesele companiei bune. O viziune clară a realității și a vitezei de reacție determină forma și eficiența managementului, motiv pentru care companiile încearcă să mențină o organizare rezonabilă a capitalului lor. Tratamentele care creează în domeniul controlului economic sunt, printre altele determinând cererea de operațiuni în numerar, rentabilitatea tipurilor de finanțare a întreprinderilor, contul cursului de schimb și al profitului, precum și lichiditatea fizică și analiza eficienței investițiilor de capital.

Sarcina este de a proteja controlling financiar și menținerea lichidității financiare a companiei, capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile de plată. controlul financiar este produs de trei ori consecutiv, și anume: planificarea, execuția și controlul, urmărirea și controlul sarcinilor specifice, este vorba de a exercita Managerul financiar Financial Controller și, iar faza de implementare este creată de Trezorier. Controlul este nou la managementul economic al companiei, în cazul în care performanța caracteristicilor unei politici de descentralizare, care determină puterea de transmisie a managerilor de decizie de nivel mediu și inferior oferindu-le feedback cu privire la punctul de impact al activităților lor asupra efectelor companiei.